Подласый педагогика книга 1 содержание

Тәрбие мақсаты төңірегінде қалыптасқан өй - пікірлер
Ежелгі ойшылдар тәрбиенің мақсаты ізгі, рақымшыл азаматтарды тәрбиелеу деп түсінді. Ал, “рахым” туралы пікірде олардың ойлары бір жерден шықпады. Сократтың түсінігінше, тәрбиенің мақсаты - заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді тану, аса құлықтылықты жетілдіру. Сократтың шәкірті Платон ақыл-ой, ерік және сезімді тәрбиелеуге көп ықылас білдірді. Ол тәрбиені өкіметтің өзі ұйымдастыруы керек, үстемдік етуші топтар - филосовтармен жауынгерлердің талап тілегіне сай жұмыс істеу деп түсінді. Платонның шәкірті Аристотель, тәрбиенің мақсаты жан рахымы - ақыл-ес пен ерік-жігерді дамыту деп білді.

Бесплатное скачивание. Психология. Автор: Подласый И. П. Название: Педагогика . Т.

И педагогики: психология личности, малых групп общения, конфликтных отношений, психологические проблемы адаптации специалиста. Читать далее. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Глава 1. Закрыть Скачать. Структуру учебника составляют следующие разделы: введение в педагогическую профессию, общие основы педагогики, теории обучения, воспитания и управления образовательными системами. Психология. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Сластенин Виталий другие книги автора: Педагогика. Сластенин ВиталийПедагогика. Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования четвертого поколения по гуманитарным и техни.

Педагогика, Книга 1., Подласый И.П., 1999

подласый педагогика книга 1 содержаниеподласый педагогика книга 1 содержание

И педагогики: психология личности, малых групп общения, конфликтных отношений, психологические проблемы адаптации специалиста. Читать далее. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Глава 1. Закрыть Скачать. Структуру учебника составляют следующие разделы: введение в педагогическую профессию, общие основы педагогики, теории обучения, воспитания и управления образовательными системами. Психология. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Сластенин Виталий другие книги автора: Педагогика. Сластенин ВиталийПедагогика. Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования четвертого поколения по гуманитарным и техни.

Педагогика скачать бесплатно